NADO CENTAR

Kranjčevićeva 36/1, Zagreb

Nazovite nas

0800 222 333

Dogovorite termin

OBERON dijagnostika

Kompjuterska dijagnostika koja se provodi se na potvrđenim znanstvenim spoznajama da su sve stanice, tkiva i organi tvorevine sa preciznim bioelektričnim karakteristikama.

Fizikalna terapija Zagreb

Teorijske osnove?

Ove bioelektrične karakteristike se pri patološkim promjenama brzo mijenjaju, i te promjene su karakteristične za svaku određenu patološku promjenu. Dolazi do promjena u putanjama elektrona, i odnosa elektrona i protona u molekulama stanica tkiva , što opet uzrokuje promjene u frekvencijama titraja elektromagnetnih polja molekula. Svaka tjelesna stanica, tkivo, organ i organski sustav ima svoj vlastiti, karakteristični spektar elektromagnetnih valova i polja. Taj spektar je “pogonska životna energija” za sve životne procese, i održava stabilnim uravnoteženo stanje (homeostaza ) organizma i funkcije tjelesnih stanica.

Ove električne i elektromagnetne pojave se koriste već odavno u nizu standardnih dijagnostičkih procesa, na primjer EKG, EEG, MR i drugi, kojima se mogu utvrditi već nastala oštećenja tjelesnih struktura.

Zašto onda OBERON dijagnostika?

Zato jer se početni poremećaji zdravlja, koji se odigravaju na molekularnoj razini i koji se u toj fazi razvoja najlakše i najbrže otklanjaju, mogu utvrditi samo najnovijim metodama energo- informacijske dijagnostike, kao što je OBERON DIJAGNOSTIKA.

Vjerodostojnosti i preciznost?

OBERON DIJAGNOSTIKA koju koristimo u Poliklinici NADO i u NADO CENTRIMA”, najbolji je i najsigurniji (vjerojatnost utvrđenih stanja je 90 -95 %) te je posebno pogodan i za tzv. “managerske” sistematske (skrinig) preglede.

Glavne prednosti sustava OBERON:

 • Univerzalna primjenjivost
 • Bez kontraindikacija
 • Sigurnost , brzina , preciznost
 • Neinvazivnost
 • Prepoznavanje patoloških promjena u početnom stadiju njihovog nastanka
 • Bez pripreme (gladovanje, klistiranje…), nema čekanja rezultata i neugodnosti
 • Nema štetnih zračenja; primjenjiv je kod trudnica i male djece
 • Homeopatski ljekoviti pripravci – priprema na temelju utvrđenih podataka
 • Bio rezonantna terapija i kontrola – za bilo koji dio tijela, organ, organski sustav
 • Provjera djelotvornosti ljekovitih pripravaka službene medicine, ljekovitih biljaka, pomoćnih ljekovitih pripravaka ili dodataka prehrane te preporuka nove terapije
 • Analiza farmaceutskog pripravka, te prognoza njegovog učinka (pozitivan, negativan – alergija)

Fizikalna terapija Zagreb

Liječnik-dijagnostičar će nakon pregleda, klijentu detaljno i razumljivo pojasniti sve što je za njega značajno, ispisati i ilustrirati nađeno stanje, dati i ispisati potrebne terapeutske, dijetetske i druge upute i prijedloge. Da bi se Vama olakšalo razumijevanje prikazanih ilustracija, stanje zdravlja svakog organa je označeno simbolima u obliku kruga sa brojevima od 1 do 6:

1 = Organ nije funkcionalno opterećen. -trenutno nije u funkciji.

2 = Stanje biološke ravnoteže-“normalno” funkcioniranje

3 = Blago poremećena biološka ravnoteža- jače funkcionalno opterećenje , unutar granica normale.

4 = Značajno poremećena biološka ravnoteža-„funkcionalni poremećaj“ = početni poremećaji zdravlja bez oštećenja strukture organizma.

5 =Jako poremećena biološka ravnoteža- oštećena ali održanu funkciju (kompenzirni patološki poremećaj). Mogu se najčešće otkloniti bez posljedica

6 = Potpuni gubitak biološke ravnoteže-oštećena struktura organa (tkiva), uz gubitak njegove funkcije (dekompenzirani patološki poremećaj) može biti povratno, ali su na žalost često nepovratna stanja. Moguće je samo zaliječenje ili simptomatska terapija.

  NE MOŽE - Unatoč visokom stupnju sigurnosti nalaza, ovaj dijagnostički sustav ne zamjenjuje nalaze službeno priznate zdravstvene službe.
  MOŽE 
  - korisniku i njegovom liječniku dati dragocjena informacije koje će put do točne dijagnoze pravilno usmjeriti te bitno skratiti i pojeftiniti.

  Prvom polovinom dvadesetog stoljeća znanstvenici sveučilišta u Heidelbergu utvrdili su da žive stanice proizvode elektromagnetno polje koje vibrira u području ultraljubičastog svjetlosnog spektra. To zračenje svjetla u živim stanicama je mehanizam za komuniciranje koji očigledno prethodi biokemijskim reakcijama u stanicama. Ako je polje tog svjetlosnog zračenja uredno, ono ispunjava svoju biološku svrhu. No, urednost tih zračenja se može izgubiti ili oslabiti pod raznim utjecajima.

  Na ovim spoznajama je utemeljena quantno-energetska biologija, koja može objasniti do sada nerazumljiva zbivanja u medicini: djelovanje lijekova, akupunkture, nastanak malignih bolesti, djelovanje homeopatskih sredstava itd. Po tom shvaćanju, bolest je u suštini fizička a ne biokemijska pojava. Ona nastaje uslijed poremećaja u polju elektromagnetnog zračenja stanice: ono postaje inkoherentno (neuređeno), i funkcije stanice se remete. Ponovna uspostava koherencije tog svjetla vraća red u funkcije stanice.«Koherentnost» u fizici znači manju slučajnost, odnosno veću zakonitost (pravilnost) signala. No, to ima i značenje da je nešto uklopljeno u neku obuhvatniju cjelinu, da sadrži informacije o toj cjelini. Koherencija se remeti utjecajima izvan stanice. Toksini, kemikalije, virusi, zračenja, i td, imaju svoje vlastite vibracijske uzorke, koji mehanizmom interferencije mogu poremetiti red u polju emisije biofotona u tijelu čovjeka. Lako je razumljivo i logično, da ako postoje rezonantni efekti sa valovima iz takvih izvora, postoji i mogućnost ponovne uspostave koherencije po istom principu.

  Ove teorije se sve više potvrđuju kroz eksperimentalnu i kliničku praksu. Upravo je na tome utemeljena terapija vlastitim vibracijama pacijenta = BIOREZONANTNA TERAPIJA, koju provodimo u «Poliklinici Nado» preko sustava «OBERON».

  Fizikalna terapija Zagreb

  Službena medicinska predstava o bolestima polazi od biokemijskih postavki. Obično se suština bolesti tumači poremećajem djelovanja enzima i enzimskih sustava. No, i u biokemiji enzima bitnu ulogu ima parcijalni osmotski tlak uzrokovan molekulama, a niko se nije do sada ozbiljno upitao kako se onda u suštini odvija aktivnost enzima i zašto oni čas jesu a čas nisu aktivni!

  U ovom kontekstu je jasno da se aktivnost enzima regulira elektromagnetnim zračenjima, odnosno međuutjecajima tih zračenja u nekom sustavu. Ovo zračenje je mjerljivo; Ono je temeljni regulator svih biokemijskih procesa. Onaj dio spektra zračenja koji mi vidimo je samo jedan mali „prozorčić“, oblast koja se proteže od infracrvenog do ultraljubičastog dijela spektra. No, isti fizički principi interakcije vrijede u svim drugim valnim područjima spektra vibracija elektromagnetnog polja.

  Rezonantna sposobnost bioloških sustava

  Kako to da postoji toliko puno uspješnih terapijskih metoda van službene, školske medicine?
  Zašto ovakva službena medicina kakva je danas stvara toliko puno jatrogenih (neželjenih) efekata?
  Tražeći odgovore na ta pitanja, homeopatska i quantna medicina polaze od postavke povezanosti organizma sa okolinom brojnim međuutjecajima. Na neke od njih je on ekstremno osjetljiv, i takvi se mogu koristiti u terapiji. Ta osjetljivost na određene utjecaje je bar 1010 puta veća od one koja se danas može postići u tehničkim uređajima. Mjera za tu osjetljivost se naziva rezonantna sposobnost.

  Rezonantna sposobnost je u biti sposobnost primanja i deponiranja informacija preko elektromagnetnih valova. Označava vrijeme tokom koga neki val ostaje u sustavu prije nego se ugasi.Rezonantna sposobnost je mjera senzitivnosti (osjetljivosti) nekog sustava na utjecaj neke pojave u prirodi. U prirodi ima mnoštvo primjera ekstremne osjetljivosti (zmije čegrtuše na infracrveno zračenje – oko 1/1000 C leptiri na elektromagnetno zračenje – napon od 10-8 V). Ljudski organizam je također visoko osjetljivi sustav na određene elektromagnetne utjecaje, na koje odgovara na specifičan način.
  I mnoge nežive tvari imaju visoku rezonantnu sposobnost, na primjer voda, minerali soli, alkohol, i t.d. To je znanstvena podloga biorezonantne auto-homeopatije: terapija oscilacijama vlastitog elektromagnetnog polja pacijenta modificiranog na poželjan način.

  Zamisao je genijalna! Princip je jednostavan:

  Registrirati → modificirati → vratiti modificirani signal u živi sustav

  Fizikalna terapija Zagreb

  Znanstveno je potvrđeno da između spektra vibracija organizma i alopatskih supstanci (lijekova) postoji jasna interakcija. To znači da je teorijski moguće stvarati ljekovite supstance pomoću zračenja, i zračenjima postići terapijsko djelovanje u organizmu.

  O nama

  Naša vizija su sretni ljudi bez tegoba u kralježnici i lokomotornom sustavu.
  Zbog toga stremimo postati jedan od vodećih centara za neoperativnu dekompresijsku terapiju kralješžnice (DTK) i tretiranje skolioza u svijetu.