NADO CENTAR

Kranjčevićeva 36/1, Zagreb

Nazovite nas

0800 222 333

Dogovorite termin
Fizikalna terapija

Fizikalna terapija

Fizikalna terapija je oblik medicinske rehabilitacije kojoj je cilj održavanje, razvijanje i obnavljanje maksimalne funkcionalne pokretljivosti i generalno funkcionalne sposobnosti, a tiče se svih dobnih uzrasta.

Obično je vezana uz neki medicinski problem te se koristi kao terapija kojom se služe fizioterapeuti u procesu rehabilitacije pacijenata nakon određenih zdravstvenih poremećaja ili sportskih i drugih ozljeda. Najčešće se vežu bolesti vratne kralježnice, deformacije kralježnice, skolioza, ali i druge ozljede i poremećaji. Generalno se fizikalna terapija može okarakterizirati kao skup procesa i metoda koji se koriste u prevenciji, liječenju i rehabilitaciji pacijenata.

Radi se o procesu koji se još naziva fizioterapija u kojem voditelj programa, glavni fizioterapeut, u interakciji s pacijentom i/ili njegovim skrbnicima. Sami proces fizikalne terapije poznat je kao fizioterapijski postupak te on obično počinje procjenom fizioterapeuta koji se odnosu na posturu (držanje tijela), kao i mogućnost pokreta i razvijenost živčanog i mišićnog potencijala. Sukladno tome se određuje daljnji proces koji se može ticati prevencije, tretmana ili rehabilitacije, ovisno o kakvom se medicinskom problemu radi. Fizioterapeutska dijagnoza može obuhvaćati kategorije oštećenja, nesposobnosti, ali i funkcionalnih ograničenja ili sindroma.

Nakon pregleda uzima se anamneza te se na temelju testova i mjerenja postavlja fizioterapeutska dijagnoza. Nakon toga se mogu koristiti određene procedure koje mogu varirati i zavise individualno o dijagnozi pacijenta. Najčešće su u upotrebi elektroanalgetski postupci koji služe za smanjenje boli te elektrostimulacija mišića u svrhu ojačavanja oslabljenog mišića koji je usko vezan uz zdravstveni poremećaj.

Druga najčešća procedura je magnetoterapija koja podiže razinu metabolizma te se pokazala korisnom u terapiji nesraslih prijeloma i degenerativnih bolesti zglobova i koljena. Pritom se još može koristiti mikromasažama, laserom i termoterapijom, ali i ultrazvukom.

Sve spomenute metode i procedure u fizikalnoj terapiji mogu biti korisne, ali ipak samo kao potpora onom najvažnijem. Pomoći i uspjeha nema bez individiualne kineziterapije ili individualne medicinske gimnastike koja mora biti individualno prilagođena pacijentu.

Za svakog pojedinca se mora izabrati poseban model i terapija kako bi on to individualno mogao izdržati sukladno mogućnostima.

O nama

Naša vizija su sretni ljudi bez tegoba u kralježnici i lokomotornom sustavu.
Zbog toga stremimo postati jedan od vodećih centara za neoperativnu dekompresijsku terapiju kralješžnice (DTK) i tretiranje skolioza u svijetu.