NADO CENTAR

Kranjčevićeva 36/1, Zagreb

Nazovite nas

0800 222 333

Dogovorite termin
Dr. Vlatko Ledenko

Medicinski fakultet završio sam u redovnom roku u Zagrebu 1998. godine. Specijalizaciju iz neurokirurgije obavio sam u Kliničkom bolničkom centru Split i Kliničkom bolničkom centru Zagreb od 2001. – 2007. godine. Poslijediplomski studij „Klinička medicina“ završio sam u Splitu od 2001. – 2003. godine.

Od 2001. godine do danas radim u Zavodu za neurokirurgiju KBC-a Split kao liječnik specijalist, a od 2016. godine pročelnik sam Zavoda za neurokirurgiju.

Od 2013. godine član sam upravnog odbora Hrvatskog neurokirurškog društva.

Sudjelujem kao predavač u nastavi neurokirurgije na dodiplomskom studiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Splitu.

Aktivni sam sudionik brojnih svjetskih i nacionalnih stručnih skupova i neurokirurških kongresa, mentor pri izradi tri diplomska rada, koautor kod ukupno sedam znanstvenih radova.

Uže polje interesa mi je stereotaksijska neurokirurgija te nekirurško i kirurško liječenje bolesti kralješnice. U liječenju kralješnice u Zavodu za neurokirurgiju KBC-a Split primjenjujemo sva moderna medicinska dostignuća. Od nekirurških metoda ističem epiduralne steroidne injekcije ( ESI) i perkutanu lasersku disk dekompresiju dok od kirurških metoda obavljamo sve vrste operacijskih zahvata na vratnoj, prsnoj i slabinskoj kralješnici uključivo i operacije fiksacije kralješaka ( vertebrosinteze).

O nama

Naša vizija su sretni ljudi bez tegoba u kralježnici i lokomotornom sustavu.
Zbog toga stremimo postati jedan od vodećih centara za neoperativnu dekompresijsku terapiju kralješžnice (DTK) i tretiranje skolioza u svijetu.