za život bez boli

POLIKLINIKA NADO OSIJEK
POLIKLINIKA NADO ZAGREB NADO CENTAR VARAŽDIN NADO CENTAR RIJEKA NADO CENTAR SPLIT

Doktori
Pregled fizijatra reumatologa Dr. Ladislav Krapac, spec. fizijatar reumatolog
09.09.2016 10:10:21
Pregled fizijatra reumatologa Radno vrijeme ambulante za liječenje b...
više...
PREGLED NEUROKIRURGA – DRUGO MIŠLJENJE dr-buljat-gojko
14.02.2014 10:15:38
Prim.dr. Gojko Buljat specijalist neurokirurg i kirurg, vertebrolog ...
više...
Pregled ortopeda pregled ortopeda
14.02.2014 9:38:16
Pregled ortopeda Pregled ortopeda - Prim.dr. Miroslav Buljan, specija...
više...
Više o suradnicima pogledajte ovdje... Djelatnici
Marina Kovačević, prvostupnica fizioterapije unnamed
20.02.2012 8:39:16
Tijekom studija fizioterapije posebno se istaknula svojom ambicijom, v...
više...
Više o djelatnicima pogledajte ovdje...
Početna » Dijagnostike, Obavijesti, Terapije » OBERON dijagnostika
17.07.2017 10:16:24
Autor:admin
Svrstano u: Dijagnostike, Obavijesti, Terapije

OBERON dijagnostika

Galerija:

Oberon dijagnostika

Oberon dijagnostiku možete obaviti u poliklinici NADO u Zagrebu 19. srpnja 2017., uz predhodnu najavu i rezervaciju termina.

ŠTO JE TO OBERON DIJAGNOSTIKA?

Kompjuterska dijagnostika koja se provodi se na potvrđenim znanstvenim spoznajama da su sve stanice, tkiva i organi tvorevine sa preciznim bioelektričnim karakteristikama .

TEORIJSKE OSNOVE?

Ove bioelektrične karakteristike se pri patološkim promjenama brzo mijenjaju, i te promjene su karakteristične za svaku određenu patološku promjenu. Dolazi do promjena u putanjama elektrona, i odnosa elektrona i protona u molekulama stanica tkiva , što opet uzrokuje promjene u frekvencijama titraja elektromagnetnih polja molekula. Svaka tjelesna stanica, tkivo, organ i organski sustav ima svoj vlastiti, karakteristični spektar elektromagnetnih valova i polja. Taj spektar je “pogonska životna energija” za sve životne procese, i održava stabilnim uravnoteženo stanje (homeostaza ) organizma i funkcije tjelesnih stanica.

 

 

Ove električne i elektromagnetne pojave se koriste već odavno u nizu standardnih dijagnostičkih procesa, na primjer EKG, EEG, MR i drugi, kojima se mogu utvrditi već nastala oštećenja tjelesnih struktura.

ZAŠTO ONDA OBERON DIJAGNOSTIKA?
Zato jer se početni poremećaji zdravlja, koji se odigravaju na molekularnoj razini i koji se u toj fazi razvoja najlakše i najbrže otklanjaju, mogu utvrditi samo najnovijim metodama energo- informacijske dijagnostike, kao što je OBERON DIJAGNOSTIKA.

VJERODOSTOJNOSTI I PRECIZNOST ?

OBERON DIJAGNOSTIKA koju koristimo u Poliklinici NADO i u NADO CENTRIMA”, najbolji je i najsigurniji (vjerojatnost utvrđenih stanja je 90 -95 %) te je posebno pogodan i za tzv. “managerske” sistematske (skrinig) preglede.

GLAVNE PREDNOSTI SUSTAVA OBERON:

1. Univerzalna primjenjivost.
2. Bez kontraindikacija.
3. Sigurnost , brzina , preciznost.
4. Neinvazivnost
5. Prepoznavanje patoloških promjena u početnom stadiju njihovog nastanka.
6. Bez pripreme (gladovanje, klistiranje…), nema čekanja rezultata i neugodnosti.
7. Nema štetnih zračenja ; primjenjiv je kod trudnica i male djece.
8. Homeopatski ljekoviti pripravci- priprema na temelju utvrđenih podataka.
9. Bio rezonantna terapija i kontrola- za bilo koji dio tijela, organ ,organski sustav.
10.Provjera djelotvornosti ljekovitih pripravaka službene medicine, ljekovitih biljaka, pomoćnih ljekovitih pripravaka ili dodataka prehrane te
preporuka nove terapije.
11. Analiza farmaceutskog pripravka, te prognoza njegovog učinka (pozitivan , negativan -alergija).

Liječnik-dijagnostičar će nakon pregleda, klijentu detaljno i razumljivo pojasniti sve što je za njega značajno, ispisati i ilustrirati nađeno stanje, dati i ispisati potrebne terapeutske, dijetetske i druge upute i prijedloge. Da bi se Vama olakšalo razumijevanje prikazanih ilustracija, stanje zdravlja svakog organa je označeno simbolima u obliku kruga sa brojevima od 1 do 6:

1= Organ nije funkcionalno opterećen. -trenutno nije u funkciji.
2= Stanje biološke ravnoteže-“normalno” funkcioniranje
3= Blago poremećena biološka ravnoteža- jače funkcionalno opterećenje , unutar granica normale.
4= Značajno poremećena biološka ravnoteža-„funkcionalni poremećaj“ = početni poremećaji zdravlja bez oštećenja strukture organizma.
5= Jako poremećena biološka ravnoteža- oštećena ali održanu funkciju (kompenzirni patološki poremećaj). Mogu se najčešće otkloniti bez posljedica
6= Potpuni gubitak biološke ravnoteže-oštećena struktura organa (tkiva), uz gubitak njegove funkcije (dekompenzirani patološki poremećaj) može
biti povratno, ali su na žalost često nepovratna stanja. Moguće je samo zaliječenje ili simptomatska terapija.

NE MOŽE- Unatoč visokom stupnju sigurnosti nalaza, ovaj dijagnostički sustav ne zamjenjuje nalaze službeno priznate zdravstvene službe.
MOŽE-korisniku i njegovom liječniku dati dragocjena informacije koje će put do točne dijagnoze pravilno usmjeriti te bitno skratiti i pojeftiniti.

Prvom polovinom dvadesetog stoljeća znanstvenici sveučilišta u Heidelbergu utvrdili su da žive stanice proizvode elektromagnetno polje koje vibrira u području ultraljubičastog svjetlosnog spektra. To zračenje svjetla u živim stanicama je mehanizam za komuniciranje koji očigledno prethodi biokemijskim reakcijama u stanicama. Ako je polje tog svjetlosnog zračenja uredno, ono ispunjava svoju biološku svrhu. No, urednost tih zračenja se može izgubiti ili oslabiti pod raznim utjecajima.

Na ovim spoznajama je utemeljena quantno-energetska biologija, koja može objasniti do sada nerazumljiva zbivanja u medicini: djelovanje lijekova, akupunkture, nastanak malignih bolesti, djelovanje homeopatskih sredstava itd. Po tom shvaćanju, bolest je u suštini fizička a ne biokemijska pojava. Ona nastaje uslijed poremećaja u polju elektromagnetnog zračenja stanice: ono postaje inkoherentno (neuređeno), i funkcije stanice se remete. Ponovna uspostava koherencije tog svjetla vraća red u funkcije stanice.«Koherentnost» u fizici znači manju slučajnost, odnosno veću zakonitost (pravilnost) signala. No, to ima i značenje da je nešto uklopljeno u neku obuhvatniju cjelinu, da sadrži informacije o toj cjelini. Koherencija se remeti utjecajima izvan stanice. Toksini, kemikalije, virusi, zračenja, i td, imaju svoje vlastite vibracijske uzorke, koji mehanizmom interferencije mogu poremetiti red u polju emisije biofotona u tijelu čovjeka. Lako je razumljivo i logično, da ako postoje rezonantni efekti sa valovima iz takvih izvora, postoji i mogućnost ponovne uspostave koherencije po istom principu.

Ove teorije se sve više potvrđuju kroz eksperimentalnu i kliničku praksu. Upravo je na tome utemeljena terapija vlastitim vibracijama pacijenta = BIOREZONANTNA TERAPIJA, koju provodimo u «Poliklinici Nado» preko sustava «OBERON».

Službena medicinska predstava o bolestima polazi od biokemijskih postavki. Obično se suština bolesti tumači poremećajem djelovanja enzima i enzimskih sustava. No, i u biokemiji enzima bitnu ulogu ima parcijalni osmotski tlak uzrokovan molekulama, a niko se nije do sada ozbiljno upitao kako se onda u suštini odvija aktivnost enzima i zašto oni čas jesu a čas nisu aktivni!

U ovom kontekstu je jasno da se aktivnost enzima regulira elektromagnetnim zračenjima, odnosno međuutjecajima tih zračenja u nekom sustavu. Ovo zračenje je mjerljivo; Ono je temeljni regulator svih biokemijskih procesa. Onaj dio spektra zračenja koji mi vidimo je samo jedan mali „prozorčić“, oblast koja se proteže od infracrvenog do ultraljubičastog dijela spektra. No, isti fizički principi interakcije vrijede u svim drugim valnim područjima spektra vibracija elektromagnetnog polja.

Rezonantna sposobnost bioloških sustava

Kako to da postoji toliko puno uspješnih terapijskih metoda van službene, školske medicine?
Zašto ovakva službena medicina kakva je danas stvara toliko puno jatrogenih (neželjenih) efekata?
Tražeći odgovore na ta pitanja, homeopatska i quantna medicina polaze od postavke povezanosti organizma sa okolinom brojnim međuutjecajima. Na neke od njih je on ekstremno osjetljiv, i takvi se mogu koristiti u terapiji. Ta osjetljivost na određene utjecaje je bar 1010 puta veća od one koja se
danas može postići u tehničkim uređajima. Mjera za tu osjetljivost se naziva rezonantna sposobnost.

Rezonantna sposobnost je u biti sposobnost primanja i deponiranja informacija preko elektromagnetnih valova. Označava vrijeme tokom koga neki val ostaje u sustavu prije nego se ugasi.Rezonantna sposobnost je mjera senzitivnosti (osjetljivosti) nekog sustava na utjecaj neke pojave u prirodi. U prirodi ima mnoštvo primjera ekstremne osjetljivosti (zmije čegrtuše na infracrveno zračenje – oko 1/1000 C leptiri na elektromagnetno zračenje – napon od 10-8 V). Ljudski organizam je također visoko osjetljivi sustav na određene elektromagnetne utjecaje, na koje odgovara na specifičan način.
I mnoge nežive tvari imaju visoku rezonantnu sposobnost, na primjer voda, minerali soli, alkohol, i t.d. To je znanstvena podloga biorezonantne auto-homeopatije: terapija oscilacijama vlastitog elektromagnetnog polja pacijenta modificiranog na poželjan način.

Zamisao je genijalna! Princip je jednostavan:

Registrirati → modificirati → vratiti modificirani signal u živi sustav

Znanstveno je potvrđeno da između spektra vibracija organizma i alopatskih supstanci (lijekova) postoji jasna interakcija. To znači da je teorijski moguće stvarati ljekovite supstance pomoću zračenja, i zračenjima postići terapijsko djelovanje u organizmu.

ELEKTROMAGNETNA HOMEOPATIJA: QUANTNO-MEDICINSKO SHVAĆANJE BOLESTI

Što je uopće bolest?

Danas postoje dvije oprečne teorije , od kojih se jedna podržava na sveučilištima, a druga u takozvanim «alternativnim» krugovima. Ni jedna od njih nije korektno znanstveno potvrđena, jer nemaju za temelj shvaćanje suštinske naravi bolesti. Prva teorija, «znanstvena» tvrdi da je bolest u suštini biokemijski proces. Njome se službena medicina služi već preko 100 godina. Po njoj, čovjeka se promatra kao neku vrstu epruvete u kojoj se odvija niz biokemijskih reakcija , koje se pokreću prema nekim nedovoljno poznatim zakonitostima. Pri tome se površno objašnjava kako bilo koja molekula može doći u kontakt sa bilo kojom drugom «mehanizmom difuzije», te one stupaju u interakciju. Odstupanja tih događanja od svog uobičajenog toka, i promjene određenih laboratorijskih vrijednosti označenih kao„normalne“ opisuju se kao „bolest“.

Bolest je po toj teoriji locirana u jednoj ograničenoj funkcionalnoj zoni ili lokaciji. Da bi se takvo stanje korigiralo, načelno je potrebno uvesti određene molekule, (t.zv. „lijekove“) koje će „doprinijeti normalizaciji“ tjelesnih funkcija. Ta teorija je temelj današnje hipertrofije farmaceutske industrije. Njeni doprinosi medicinskoj praksi su jednim dijelom povoljni, a drugim dijelom strahovito nepovoljni (jatrogeni), ali se na to malo ko obazire.

Najvažnije im je ostvariti profit.

Druga teorija ima sasvim suprotna shvaćanja; Po njoj, čovjek je «otvoreni sustav ugrađen u Univerzum», i kao takav izložen svim mogućim utjecajima okoline u kojoj se nalazi. Bolest se sastoji samo u tome što on ne shvaća da uopće nije bolestan. «Liječenje» se treba provoditi tako da čovjek kroz određenu psihičku aktivnost dostigne samoosvješćenje, ili se određenim vježbama priprema ispuniti zahtjeve koje mu je «sudbina (karma) odredila». Naravno, treba dobro platiti «učitelju» koji će ga za to «osposobiti» Danas je primjena takve „terapije“ vrlo raširena, što često dovodi do situacije da korektni terapeut ili liječnik ne mogu više ništa učiniti za sirotu žrtvu takve «terapije». Ta dva modela se viđaju u neprebrojivim varijantama tzv. «školske» i «alternativne medicine».

Quantna medicina je nešto sasvim različito i od jednog i od drugog shvaćanja!

Po njenim postavkama, bolest počinje kada se naruši precizno uravnoteženi sklad vibrirajućih elektromagnetnih polja u organizmu, odnosno kada u organizmu preko određene mjere naraste broj kaotičnih, slučajnih, neusklađenih i nesvrhovitih elektromagnetnih vibracija, što rezultira poremećajima energetskog sklada u organizmu, čime se pokreću isto tako kaotične biokemijske reakcije, što pak dovodi do poremećaja životnih funkcija i zahvaćenih tjelesnih struktura. Suština poremećaja zdravlja je dakle energetski poremećaj. Oblik te energije je elektromagnetno polje koje vibrira. Po zakonima fizike, te vibracije se mogu pojačavati, oslabiti ili poništiti utjecajem drugih vibracija precizno određenih osobina. Taj vid utjecaja se zove interferencija.

Dijagnostičko-terapijski sustav «OBERON», koji koristimo u «Poliklinici Nado » djeluje po principu interferencije elektromagnetnih polja, da bi se oslabile i postepeno poništile patološke vibracije koje vode u bolest, ili da bi se pojačale vibracije poželjnih obrambenih tjelesnih funkcija.

Može se djelovati direktno na organizam, predajući mu terapijske vibracije preko antenskih sustava, što se naziva «MO-RA TERAPIJA».
Drugi način terapijskog djelovanja je posredno djelovanje: prijenos terapijskih vibracija na neko sredstvo visoke rezonantne sposobnosti, gdje se one održavaju određeno vrijeme (poput odjeka), i korištenje tako priređenih («informiranih») pripravaka za produženu terapiju. To je isti princip po kome djeluju već poznati i prihvaćeni homeopatski ljekoviti preparati. Taj način terapije se zove BIOREZONANTNA HOMEOPATSKA TERAPIJA, jer se tu ne koristi nikakva specifična ljekovita tvar.

Koristi se samo specifično pripremljena, potpuno individualna elektromagnetna informacija, koja djeluje terapijski. Važno je naglasiti da se u «Poliklinici Nado» oba ta načina predlažu samo kao dopunski tretmani koji potpomažu liječenje službeno priznatim ljekovitim preparatima, a ni
u kom slučaju umjesto njih.

TESTIRANJE OSJETLJIVOSTI NA DJELOVANJE LIJEKOVA

TESTIRANJE PREOSJETLJIVOSTI SUSTAVOM “OBERON”
-BIOREZONANTNA TERAPIJA PREOSJETLJIVOSTI

Još su početkom dvadesetog stoljeća znanstvenici nedvojbeno utvrdili da sve materijalne tvari, i žive i nežive, emitiraju elektromagnetne valove i tako oko sebe stvaraju energetska polja koja vibriraju (titraju). Fizičke karakteristike tih valova i polja su specifične za vrstu materije koja ih emitira, ona čine njenu «energetsku individualnost» Ta vibrirajuća elektromagnetna polja utječu jedna na druge sukladno poznatim fizičkim zakonima interferencije valova. Tim djelovanjima se vibracije određene tvari mogu pojačavati, oslabiti ili potpuno neutralizirati («ugasiti»). Biolozi i liječnici su brzo shvatili da te spoznaje otvaraju niz mogućnosti primjene u istraživanjima i praktičnoj medicini. Ubrzo se razvila čitava nova oblast njihovog rada, koja se označila terminom

«QUANTNA BIOLOGIJA» I «QUANTNA MEDICINA».

Brzi razvoj elektronike omogućio je da se mnoge od spoznaja quantne biologije primijene u praksi. Jedan od oblika primjene tih novih znanstvenih spoznaja u medicini je i dijagnostičko-terapijski sustav «OBERON», kojim se služimo u «Poliklinnici Nado». Uz druge mogućnosti, OBERON DIJAGNOSTIKOM je moguće registrirati osobine elektromagnetnog polja bilo koje nežive tvari i osobine elektromagnetnog polja organizma čovjeka ili pojedinih njegovih organa i organskih sustava, te uspoređivanjem osobina tako registriranih polja prognozirati efekte djelovanja tog određenog lijeka na određenog bolesnika. Jednostavnije rečemo, OBERON DIJAGNOSTIKOM je moguće prognozirati hoće li neki propisani lijek imati predviđeno djelovanje na ono radi čega je propisan, ili neće. Također, može se prognozirati hoće li određeni lijek uz povoljno djelovanje na određeni organ neke osobe imati i neko nepovoljno djelovanje na neki drugi njen organ, ili hoće li izazvati reakciju preosjetljivosti («alergija») Određeni broj često korištenih lijekova je memoriran u bazi podataka uređaja, i za njih je moguće direktno utvrditi djelotvornost ili štetnost.

Da bi se utvrdila djelotvornost ili štetnost lijekova koji nisu sadržani u bazi podataka sustava «Oberon», klijent mora na pretragu donijeti sredstvo koje želi testirati. Na isti način je moguće utvrditi hoće li neka osoba reagirati neželjenom reakcijom preosjetljivosti na bilo koju određenu tvar. Neke od tvari koje često izazivaju reakcije preosjetljivosti pohranjen je u bazi podataka uređaja, dok je za druge nužno prethodno snimiti njihove elektromagnetne osobitosti rezonantnom kamerom, koja je dio OBERON DIJAGNOSTIKE. Sumnjivu tvar mora klijent donijeti na testiranje. Tako se izbjegava direktni kontakt alergične osobe sa tvarima na koje je preosjetljiva, i otklanja se svaki rizik od alergijskog šoka.

Naravno, ako se utvrdi preosjetljivost osobe na određenu tvar, moguće je biorezonantnom terapijom tu preosjetljivost i otkloniti (biorezonantna specifična desenzibilizacija).

oberon dijagnostika

OBERON računalna dijagnostika

OBERON računalna dijagnostika


Fatal error: Uncaught Exception: 12: REST API is deprecated for versions v2.1 and higher (12) thrown in /var/www/vhosts/nado.hr/httpdocs/web/wp-content/plugins/seo-facebook-comments/facebook/base_facebook.php on line 1044