Akupunktura

Liječenje i uklanjanje bolnih stanja

AKUPUNKTURA

Povijest tradicionalne kineske medicine-akupunkture

Akupunktura ili drevna kineska medicina, priznata je gotovo u cijelom svijetu kao efikasan način liječenja mnogih tegoba, a podrazumijeva ubadanje tankih iglica u akupunkturne točke.

Skoro sva  kineska medicina zasnovana je na najstarijem medicinskom djelu Nei Jingu čiji je autor Huang Ti ili “Žuti Car” (2698-2598 god.p.n.e.). Nei Jing sadrži dvije knjige “Huang Ti So Uen” ili “Jednostavna pitanja”- koja sadrži principe opće medicine i “Ling Šu” – knjiga o akupunkturi.

Rasprostranjenost akupunkture u Europi značajnije datira od 16. stoljeća zahvaljujući Georgeu Soulie de Morantu kada akuputura dobiva pravi zamašnjak. 1946.g. osnovano je Međunarodno društvo za akupunkturu sa sjedištem u Parizu, a 1979.g. Svjetska zdravstvena organizacija priznaje akupunkturu kao metodu liječenja.

Učinci akupunkture:

Učinci akupunkture su subjektivni i objektivni:

Subjektivni simptomi su blaga bol na mjestu uboda, dok drugi važan  simptom predstavlja senzacija koja se na kineskom naziva “deqi” ili “pretrpjeti”.

Objektivni učinci akupunkture su:

– analgetski (pain-relieving) učinak
– homeostatski ili regulacijski
– sedacijski
– poboljšanje imunološkog sustava
– anti-inflamantorni (protu-upalni) učinak
– anti-alergijski učinak
– psihološki

Principi akupunkture:

Tradicionalna kineska medicina zasnovana je na univerzalnoj filozofiji Yina i Yanga, tj. na dva aspekta vitalne ili (Qi) energije koja kola našim tijelom. To su dva pola iste energije koja dopunjavaju jedna drugu i održavaju ravnotežu, a u isto vrijeme su dvije suprotne sile.

Kinezi su podijelili svijet na pet elemenata te po toj podjeli sve na Zemlji po svojoj prirodi pripada jednom od tih pet elemenata, a to su: zemlja, metal, voda, drvo, srce. U ljudskom organizmu svaki pojedini organ pripada jednom od ovih pet elemenata koji u svojoj dinamici sačinjavaju energetske cikluse i to generativni Sheng – ciklus i kontrolni Co -ciklus.

Meridijani ili energetski kanali te tretiranje akupunkturnih točaka koje se nalaze na njima, osnova su u liječenju tradicionalnom kineskom medicinom.

Dijagnostika u akupunkturi:

Dijagnoza pulsa i jezika

Opipavanjem i tumačenjem pulsa, vrši se procjena ravnoteže energije i to na ručnim zglobovima na kojima su na svakoj ruci raspoređeni po 6 pripadajućih organa. Upravo se stanje i rad tih organa mogu odrediti dijagnozom pulsa, kao i reguliranje energije po pravilu pet elemenata.

Promatranjem jezika mogu se odrediti patološke promjene unutarnjih organa, obzirom da je jezik direktno ili indirektno povezan sa organima preko meridijana i kolaterala. Stanje jezika uglavnom odražava da li se radi o deficitu ili ekscesu pojedinog organa i relativnu snagu osnovne Qi ili energije. Jezik dijagnozom analiziramo: boju, oblik naslage (boju naslaga) i reljef jezika.

Diferencijacija sindroma predstavlja metodu koja zahtijeva kompletnu analizu simptoma dobivenih primjenom četiri para dijagnostičkih metoda, a sa ciljem pojašnjavanja njihovih internih odnosa, utvrđivanja njihovih uzroka i prirode, kao i relativne jačine antipatogenog faktora Qia i patogenog faktora te smijer patoloških razvoja. Osam principa odnosi se na osam osnovnih sindroma, odnosno na:

a) Yin i Yang
b) vanjsko i unutarnje
c) hladno i toplo
d) deficit i eksces

Primjena akupunkture:

Akupunktura ima širok dijapazon primjene kod različitih stanja, tegoba, bolesti i to:

– bolna stanja ili sindromi,
– športske ozljede
– bolesti oka i uha,
– neurološke bolesti (migrene, neuralgije trigeminusa, pareze facialisa, lumboišijalgije, interkostalne neuralgije, stanja nakon moždanog udara, bolovi u kralježnici),
– bolesti dišnog sustava (rinitisi, sinuzitisi, bronhitisi…)
– bolesti probavnog sustava,
– urogenitalne bolesti
– kardiovaskularne bolesti
– stresna stanja i psihološki problemi
– problemi kože (dermatitisi, urtikarije, herpes zoster)
– šećerna bolest
– alergije
– ovisnosti- pušenje, debljina, alkoholizam
– pomlađivanje, tretmani bora (kozmetika)

Primjena akupunkture priznata je i od Svjetske zdravstvene organizacije kao učinkovita metoda.

Tehnike liječenja akupunturom:

– akupunkturne igle (sterilne ili jednokratne), trajanje tretmana 30 min., u nekim slučajevima nešto duže.
– elektroakupunktura, radi se o elektrostimulaciji akupunkturnih točaka pri čemu su igle spojene na električnu struju,
– elektropunktura prema Vollu služi u terapijske i dijagnostičke svrhe. Njemački liječnik dr. R. Voll izumitelj je EAV         organometra kojim se primjenjuje ova metoda
– laser akupunktura je potpuno bezbolna metoda, gdje se djelovanjem laserskog svjetla postižu izuzetno dobri rezultati,   a bez štetnih nuzpojava. Traje kraće od klasične akupunkture (10-15 min.).
– terapija grijanjem, termopunktura ili moksibustija podrazumijeva zagrijavanje akupunturnih točaka paljenjem osušenih     listova mokse (divlji pelin).
– akupresura, spada najčešće u manuelne tehnike tretiranja akupunkturnih točaka.

Mršavljenje

Višak kilograma višestruko opterećuje organizam i negativno djeluje na zdravlje. Najčešće se javljaju poteškoće u zglobovima i kralježnici, potom hipertenzija ili povišen krvni tlak, stvaranje masnih naslaga ili plakova na stijenkama krvnih žila, povišen šećer, povišene vrijednosti masnoća te masna jetra. Većina tih tegoba normaliziraju se mršavljenjem ili se u značajnoj mjeri poboljšaju.

Tretmani akupunkture su vrlo djelotvorni u postizanju normalne tjelesne težine. Djeluju na smanjenje apetita i nervoze kako bi se osoba mogla pridržavati dijetalnog ili redukcijskog jelovnika, potom imunološki i postizanju dobre vitalnosti i energije tijekom procesa mršavljenja, a usvajaju se i promjene prehrambenih navika.

Bolni sindromi

Uspješnost liječenja bolnih sindroma akupunkturom objašnjava se teorijom kontrolnih vrata bola koju su postavili R-Melzack i P.D.Wall sedamdesetih godina prošlog stoljeća.

Prema ovoj teoriji, osjećaj boli se modulira preko funkcionalnih vrata unutar centralnog nervnog sustava. U normalnim uvjetima, ova vrata su “širom otvorena” i bolni podražaji prolaze kroz njih putem živčanih vlakana. Rezultat toga je “prenatrpavanje” signala na vratima, što u krajnjoj fazi rezultira zatvaranjem tih vrata.

Drugim riječima, radi se o inhibiciji bolnih podražaja putem nebolnih podražaja uslijed čega bol nestaje ili se smanjuje. Postoje eksperimentalni dokazi koji pokazuju da se akupunkturni impulsi prenose do leđne moždine i mozga putem simpatičkih pleksusa koji se nalaze u blizini krvnih žila.

Najčešće se tretiraju lumboišijalgije, bolovi u vratnoj i lumbalnoj kralježnici, artralgije, migrene, neuralgije trigeminus, bolno rame, lakat, koljeno…

ŠTO JE HOMEOPATIJA?

Homeopatija ili homeopatska medicina je način liječenja kojim se stimulira životna sila ili energija tijela, kako bi sama izliječila bolest.

Homeopatske postavke sežu od doba Hipokrata (460-400g.p.n.e.) koji je razlučio teze suprotnosti i sličnosti te ukazao na prednost liječenja po principu slično se liječi sa sličnim.

Homeopatsko liječenje koristi se unatrag 200 godina zahvaljujući slavnom njemačkom liječniku i kemičaru Christianu Samuelu Friedrichu Hahnemannu (1755 – 1843.g.).

On je ustvrdio da bolesti ljudskog organizma nisu bile tretirane ni racionalno niti na osnovu logičkih principa, nego prema različitim ezoteričnim, hipotetičknm, ljekovitim paradigmama, gdje je pravilo liječenja po principu suprotnosti – CONTRARIA CONTRARIS CURENTUR (alopatska medicina). Hahnemann je dokazao upravo suprotno tj. da bi se liječilo blago, brzo i kontinuirano, kod svake bolesti treba odabrati lijek koji izaziva sličnu kliničku sliku – SIMILIA SIMILIBUS CURENTUR (homeopatija).

Da bi potvrdio navedenu tezu, na sebi je proveo poznato ispitivanje kininovca koji je izazvao simptome malarije, a isto tako ih liječi kod oboljelih od te bolesti.

Upravo zahvaljujući tom početnom eksperimentu sa CINCHONOM, ustvrdio je da radnici koji rade u tvornicama kinina, pate od trovanja kininom, a simptomi su slični simptomima malarije.

Jedan od osnovnih principa homeopatije je holistički pristup “Cilj je pacijent, ne bolest”. To podrazumijeva tretiranje pacijenta kao cjeline i kao individue i to na svim nivoima: tjelesnom, emocionalnom, mentalnom i duhovnom.

Rukovodeći se tim principom zdravstveni pofesionalci širom svijeta pokazuju povećan interes za homeopatiju. WHO (Svjetska dravstvena organizacija)  također ju je priznala kao učinkovit način liječenja. U zemljama diljem svijeta, USA, Meksiko, Indija, Sri Lanka, posebice zemljama zapadne Europe,  Francuskoj, Njemačkoj, Velikoj Britaniji homeopatija se u značajnoj mjeri koristi u liječenju. Homeopatskamedicina, kao način liječenja spada na 2. mjesto po svojoj primjeni.

LIJEČENJE HOMEOPATIJOM

Homeopatijom se liječe akutne i kronične bolesti, stanja i simptomi kao i korištenje homeopatskih pripravaka u prvoj pomoći. Taj širok spektar primjene obuhvaća sve razine tijela, psihe i duha te se primjenjuje kod:

– traumatskih ozljeda, padova, udaraca, uganuća, išćašenja
– kožnih problema,
– bolnih stanja,
– kožnih problema,
– psiholoških problema,
– bolesti štitnjače
– bolesti dišnog sustava
– probavnog sustava
– urinarnog sustava
– ginekološkog sustava
lokomotornog sustava…

HOMEOPATSKI PREGLED

– Uzimanje anamneze i klinički pregled

Liječenje homeopatijom bazira se na homeopatskom pregledu koji sačinjava niz različitih pitanja iz tjelesne, psihološke i mentalne sfere osobe, određenih modaliteta, pogoršanja-poboljšanja, općih i specifičnih simptoma te nasljednih predispozicija. Potom se određuje lijek (similliarum) koristeći jednu ili više metoda:

– konstitucijsku remediju koja pokriva totalitet simptoma i karakteristike osobe
– specifičnu remediju za akutni poremećaj, ozljedu, stanje, što zavisi od napadnutog tkiva
– remedije za karakterističnu simptomatologiju

KAKO NASTAJU HOMEOPATSKI LIJEKOVI

– REMEDIJE ILI PRIPRAVCI?

Homeopatski lijekovi nastaju procesom potenciranja kojim se pobuđuje skrivena moć iscjeljivanja koja se nalazi u supstancama od kojih se prave homeopatski lijekovi. Te supstance su najčešće biljnog, mineralnog i životinjskog porijekla. Homeopatski pripravci najčešće se primjenjuju u obliku granula, tinktura i masti.

POTENCIRANJE:

Proces potenciranja je matematičko-mehanički proces, koji prema određenoj skali reducira medicinske supstance do stanja fizičke rastvorljivosti, fiziološoj pretvorljivosti i terapeutskoj aktivnosti.
Postepeno razrjeđivanje i protresanje lijeka, čini njegovo djelovanje izuzetno moćnim, a u isto vrijeme neškodljivim.

TKO SE MOŽE LIJEČTI HOMEOPATIJOM?

Homeopatija zbog svoje neškodljivosti primjenjuje se i u trudnoći, kod dojenčadi i male djece.